Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydakt. – wychow.

1 września 2016 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r.

3

Semestr pierwszy trwa:

 

Wystawianie ocen za pierwszy semestr:

 

Klasyfikacja uczniów za pierwszy semestr :

1 września 2016 r. – 3 lutego 2017 r.

 

13 stycznia 2017 r. (piątek)

 

3 lutego 2017 r. (piątek)

4

Ferie zimowe:

16 – 29 stycznia
2017 r.:

(Podkarpackie, Lubelskie,
Łódzkie, Pomorskie, Śląskie
)

5

Próbne egzaminy przeprowadzane w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza
– część z j.obcego nowożytnego

 

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza
– część z j.obcego nowożytnego

 

 

23 listopada 2016 r. (środa)

24 listopada 2016 r. (czwartek)

25 listopada 2016 r. (piątek)

 

20 marca 2017 r. (poniedziałek)

21 marca 2017 r. (wtorek)

22 marca 2017 r. (środa)

6

Rekolekcje wielkopostne

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

13 – 18 kwietnia 2017 r.

7

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki:

a) w gimnazjach:

– cz. humanistyczna

– cz. matematyczno-przyrodnicza

– cz. z j.obcego nowożytnego

 

b) dodatkowy termin w gimnazjach

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza
– część z j.obcego nowożytnego

 

 

19 kwietnia 2017 r. (środa) g.9.00 / 11.00

20 kwietnia 2017 r. (czwartek) godz.9.00 / 11.00

21 kwietnia 2017 r. (piątek) godz.9.00 / 11.00

 

 

 

 

1 czerwca 2017 r. (czwartek) godz.9.00 /11.00

2 czerwca 2017 r. (piątek) godz.9.00 / 11.00

5 czerwca 2017 r. (poniedziałek) godz.9.00 /11.00

8

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

a)
w gimnazjach dla klas I i II

 

b)
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
dla klas I, II, III

 

19 kwietnia 2017 r. (środa) g.9.00 / 11.00

20 kwietnia 2017 r. (czwartek) godz.9.00 / 11.00

21 kwietnia 2017 r. (piątek) godz.9.00 / 11.00

 

14 października 2016 r. (piątek)

21 października 2016 r. (piątek)

12 grudnia 2016 r. (poniedziałek)

2 maja 2017 r. (wtorek)

16 czerwca 2017 r. (piątek)

9

Semestr drugi trwa:

 

Wystawianie ocen za drugi semestr:

 

Klasyfikacja uczniów za drugi semestr :

4 lutego 2017 r. – 23 czerwca 2017 r.

 

do 14 czerwca 2017 r. (środa)

 

19 czerwca 2017 r. (poniedziałek)

10

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 czerwca 2017 r. (piątek)

11

Ferie letnie:

24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. 
Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.