Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2016/2017

 

Uroczystość

Data

Przygotowanie
akademii-klasa

Nauczyciele
odpowiedzialni

Przygotowanie dekoracji, sali,

krzeseł

Uwagi

Pasowanie gimnazjalistów

 

IX

III
a, III c

p. Aneta Pańczak

p. Teresa
Czerwińska

p. Maria Wiśniowska

p. Anna Janczewska –Połap z II b

p. Ewa Dukić

p. E. Gąsior

Dzień Języków Obcych

 

ok. 26 IX

II a, II c

 

p. Alicja Kiołbasa

p. Joanna Chawińska

p. Katarzyna Cichoń

Akcja Żonkil

‘Pola Nadziei”

X

uczniowie wolontariatu

p. Krystyna
Koziołek

p. Janina Wanot

Dyskoteka integracyjna

IX

Ogólnoszkolna
dyskoteka

wychowawcy klas,
Samorząd Uczniowski

p. Anna Janczewska-Połap

p. Joanna
Chawińska

Święto Edukacji Narodowej

X

II a, I a, III b

p. Alicja Kiołbasa

p. Joanna Marek

p. Grażyna Szklarz

p. Maria Wiśniowska

p. K. Koziołek z III b

p. R. Włodarski.

Jubileusz 50-lecia szkoły – uroczysta akademia

21/22 X

II b, I b, I c

p. Anna Szarwark,

p. Maria Wiśniowska

p. Ewa Zieleźnik

według harmonogramu

według
szczegółowego harmonogramu

Imprezy towarzyszące

Święto Niepodległości

10 XI

III a, III c

p. Elżbieta
Prokopowicz

p. Teresa
Czerwińska

p. Aneta Pańczak

p. Maria Wiśniowska

p. Anna Szarwark z I
b,

p. Katarzyna Cichoń

Andrzejki

XI

ogólnoszkolna dyskoteka

wychowawcy klas
oraz Samorząd Uczniowski

p. Anna Janczewska-Połap

p. Joanna Chawińska

Grudzień- dni profilaktyki HIV/AIDS

 

XII

p. Krystyna Koziołek,

p. Katarzyna Moś

p. Małgorzata
Cierpka

Podsumowanie programów profilaktycznych

XII

„Stop przemocy w
naszej szkole”

„Smak życia, czyli
debata o dopalaczach”

p. Katarzyna Moś

Mikołajki

XII

indywidualnie

w klasach

wychowawcy klas

Święto Patrona Szkoły

10 XII

I b, I c, II b

p. Ewa Zieleźnik

p. Anna Szarwark

p. Maria Wiśniowska

p. Bogusław Mol, p. Aneta Pańczak z III a

Dekoracja szkoły-

p. Wiśniowska, p. Włodarski

Jasełka

22 XII

uczniowie wolontariatu

p. Janina Wanot

p. Ewa Dukić

p. Maria Wiśniowska

p. Krystyna Koziołek z III b

p. Joanna Chawińska z II c

p. Bogusław Mol

Dekoracja auli

p. Dorota Paczyńska

p. Joanna Marek

Dyskoteka

karnawałowa

 

I/II

wychowawcy klas, Samorząd Ucz

p. A. Połap

p. Joanna Chawińska

Dzień Bezpiecznego

Internetu

 

II

p. Weronika
Mruk-Kujawa

p. Janina Bienek

klasa II c,

p. Katarzyna Cichoń

Konkurs Gwary

III

p. Joanna Chawińska

p. Joanna Marek

p. Alicja Kiołbasa

Święto Liczby Pi

III

p. Aneta Pańczak,

p. Teresa
Czerwińska

Szkolny Festiwal Teatralny

III/IV

p. Ewa Zieleźnik,

p. Anna Szarwark

p. Teresa Czerwińska z III c

Klasy

przygotowują
repertuar pod

kierunkiem wychowawcy

Misterium

uczniowie wolontariatu

p. Janina Wanot,

p. Maria Wiśniowska

p. Ewa Gąsior

p. Ewa Zieleźnik z
I c

Święto Ziemi

IV

II b

p. Anna Janczewska-Połap,

p. Dorota Paczyńska

p. Grażyna Szklarz z I a

Konstytucja

3 Maja

30 IV

I b, III b

p. Anna Szarwark,

p. Joanna Marek,

p. Maria Wiśniowska

p. Bogusław Mol

p. Alicja Kiołbasa z II a

Maj –miesiącem promocji zdrowia

 

V

p. Krystyna
Koziołek

p. Małgorzata
Cierpka,

p. Katarzyna Moś

Dzień Matki

V/VI

wychowawcy klas-
spotkania

przy kawie

Zespoły klasowe
prezentują

rodzicom przygotowany repertuar teatralny

Koncert Młodych Talentów

V

p. Janina Bienek

p. Weronika
Mruk-Kujawa

p. Anna
Janczewska-Połap

p. Maria Wiśniowska

Dzień Europejski

VI

p. Joanna Chawińska

p. Katarzyna Cichoń

p. Alicja Kiołbasa

wychowawcy,

nauczyciele

Dzień Sportu

nauczyciele
wychowania

fizycznego

wychowawcy, nauczyciele

Zakończenie roku szkolnego klas III

 

VI

uczniowie klasy II b

p. Anna Janczewska – Połap,

p. Maria
Wiśniowska,

p. Ewa Zieleźnik

p. Bogusław Mol,

uczniowie klasy I
c z wychowawcą

Zakończenie roku szkolnego klas I i II

 

VI

uczniowie klas II a i II c

p. Alicja Kiołbasa

p. Maria Wiśniowska

p. Joanna Chawińska

p. Robert
Włodarski,

uczniowie klas II a i I a z wychowawcami

 Zaangażowanie poszczególnych klas:

Klasa / wychowawca

 

Uroczystość

Przygotowanie sali

Klasa
I a – p. Grażyna Szklarz

Święto Edukacji…

Zakończenie roku klas I i II

Dzień Ziemi

Klasa
I b – p. Anna Szarwark

 

Akademia z okazji Jubileuszu
Szkoły

Święto Patrona

Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Edukacji…

Święto Niepodległości

Klasa
I c – p. Ewa Zieleźnik

 

Akademia z okazji Jubileuszu
Szkoły

Święto Patrona

Misterium

Zakończenie roku klas III

Klasa
II a – p. Alicja Kiołbasa

Dzień Języków Obcych

Święto Edukacji…

Zakończenie klas I i II

Święto Konstytucji 3 Maja

Klasa
II b – p. Anna Janczewska – Połap

 

Akademia z okazji Jubileuszu
Szkoły

Święto Patrona

Dzień Ziemi

Zakończenie klas III

Pasowanie na…

Klasa
II c – p. Joanna Chawińska

Dzień Języków Obcych

Zakończenie klas I i II

Konkurs Gwary

Jasełka

Klasa
III a – p. Aneta Pańczak

Pasowanie na….

Święto Niepodległości

Święto Patrona

Święto Konstytucji…

Klasa
III b – p. Krystyna Koziołek

Święto
Edukacji…

Konstytucja 3 Maja

Święto Edukacji…

Jasełka

Klasa
III c – p. Teresa Czerwińska

Pasowanie na….

Święto Niepodległości

Szkolny Festiwal Teatralny

Janina
Wanot

Akcja „Serce dla drugiego”- wolontariat (całoroczna akcja
charytatywna)