Rada Rodziców 2017/2018

Przewodnicząca – Barbara Popenda

Zastępca przewodniczącej- Patrycja Bielawska

Protokolant – Beata Guznda

Skarbnik – Sylwia Kotlorz

Członek – Magdalena Ryczyńska

Członek – Justyna Dosa

Członek – Grzegorz Bubała

 

Konto Rady Rodziców:
Bank Zachodni
77 1090 2037 0000 0001 2293 5874