Rada Rodziców 2016/2017

Przewodnicząca – Barbara Wystyrk – Benigier

Zastępca przewodniczącej- Katarzyna Osadnik

Protokolant – Monika Czoik – Nowicka

Skarbnik – Małgorzata Antkiewicz

Członek – Sylwia Kotlorz

Konto Rady Rodziców:
Bank Zachodni
77 1090 2037 0000 0001 2293 5874