Harmonogram spotkań z rodzicami 2016/2017

 

Opracowany
zgodnie ze statutem Gimnazjum nr 11 im. Jana S. Dworaka w Rudzie Śląskiej.

L.P.

TERMIN

KLASA

FORMA SPOTKANIA

UWAGI

1.

15 IX 2016 r.

(czwartek)

I – III

Spotkanie związane z
rozpoczęciem roku szkolnego.

Zapoznanie rodziców
z aktami prawnymi dotyczącymi uczniów, rodziców
i szkoły.

2.

16 XI 2016 r. (środa)

I – III

Konsultacje i prelekcja dla
rodziców

Szkolenie RP i rodziców

(termin może ulec zmianie)

3.

9 XII 2016 r.

(piątek)

I – III

Zebranie śródokresowe z podaniem ocen cząstkowych
i przypuszczalnych ocen na pierwszy semestr.

Konferencja RP

4.

3 II 2017 r.

(piątek)

I – III

Zebranie informujące o ocenach uczniów za
pierwszy semestr.

Wystawienie ocen za
I semestr do 13 I 2017 r.

5.

11 V 2017 r.

(czwartek)

I – III

Zebranie śródokresowe z podaniem ocen cząstkowych
i przypuszczalnych ocen na koniec roku szkolnego.

Wystawienie ocen
na koniec roku szkolnego
do 14 VI 2017 r.

6.

po 14 VI 2016 r.

I – III

Spotkanie z rodzicami – podanie ocen końcowo
rocznych.

7.

X

III / IV

I – III

Konsultacje indywidualne (lub klasowe) z
rodzicami – wychowawcy ustalają sami według potrzeb (dla całej klasy bądź dla
niektórych rodziców).

8.

IX 16 r. – VI 17 r.

I – III

W ciągu całego roku szkolnego rodzice mogą
konsultować się z wychowawcą i uczącymi w sprawie postępów dziecka – w
terminach ustalonych konsultacji, telefonicznie bądź po wcześniejszym
ustaleniu terminu oraz mogą być wzywani na wizytę do szkoły przez wychowawcę,
nauczycieli i dyrektora szkoły.

9.

IX 16 r. – VI 17 r.

I – III

Udział rodziców w klasowych spotkaniach
opłatkowych, Dniu Matki, Dniu Patrona, Szkolnym Festiwalu Teatralnym,
Koncercie Młodych Talentów i innych uroczystościach szkolnych, itp.

Zgodnie z planem pracy wychowawczej danej klasy.

 

SEMESTR I: 1 IX 2016 r. – 3 II 2017 r.

Oceny należy wystawić – do 13 I 2017 r. (piątek)

Konferencja klasyfikacyjna – 3 II 2017 r. (piątek)

Konferencja plenarna – 8 II 2017 r. (środa)

SEMESTR II: 4 II 2017 r. – 23 VI 2017 r.

Oceny należy wystawić – do 14 VI 2017 r. (środa)

Konferencja klasyfikacyjna – 19 VI 2017 r. (poniedziałek)

Konferencja plenarna – 26 VI 2017 r. (poniedziałek)